Skip to main content

Diffie Hellman Key Exchange Dutch Notes and Example

28-07-2013 | Remy van Elst | Text only version of this article


Table of Contents


This is a Dutch article on a Diffie Hellman Key Exchange, including an example. I wrote this to better understand the Diffie Hellman Key Exchange.


Notities Diffie Hellman Key Exchange

Alice & Bob kiezen een priemgetal P en een getal N. Deze zijn publiek.

Alice kiest een getal A (Prive)

Bob kiest een getal B (Prive)

A & B delen geen factoren met P.


Alice berekent J = N^A (modulo P)

Bob berekent K = N^B (modulo P)


Alice stuurt J naar Bob (Publiek)

Bob stuurt K naar Alice (Publiek)


Alice berekent K^A (modulo P)

Bob berekent J^B (modulo P)

Deze 2 getallen zijn hetzelfde en kunnen worden gebruikt als sleutel of om een symmetrische sleutel te versleutelen.


Voorbeeld:

P = 127
N = 23
A = 34
B = 16

J = N^A (mod P)
23^34 = 19895113660064588580108197261066338165074766609
19895113660064588580108197261066338165074766609 (mod 127) = 115
J = 115

K = N^B (mod P)
23^16 = 6132610415680998648961
6132610415680998648961 (mod 127) = 31
K = 31

Geheim A = K^A (mod P)
31^34 = 508507766528375922442969666478706045897328683433921
508507766528375922442969666478706045897328683433921 (mod 127) = 120
Geheim A = 120

Geheim B = J^B (mod P)
115^16 = 935762087353668006738433837890625
935762087353668006738433837890625 (mod 127) = 120
Geheim B = 120

Geheim A == Geheim B

Help


Tags: articles  diffie-hellman  dutch  key-exchange  math  ssl