Skip to main content

Bash ja/nee keuze

03-02-2008 | Remy van Elst | Text only version of this article


Table of Contents


Als je een shell script schrijft, en je wilt een ja/nee keuze toevoegen, dan kan je de onderstaande code gebruiken:

while true
do
echo -n "Bevestig uw keuze a.u.b. met ja of nee. (j voor ja en n voor nee): "
echo ' '
read CONFIRM
case $CONFIRM in
y|Y|YES|yes|Yes|ja|j|Ja|JA|jA) break ;;
n|N|no|NO|No|Nee|NEE|nEE|NeE)
echo We stoppen ermee, want je zei $CONFIRM
exit
;;
*) echo Voer a.u.b alleen j of n in.
esac
done
echo Je voerde $CONFIRM in, we gaan door.

Tags: bash  choice  dutch  snippets  yes-no