Skip to main content

Raymii.org Logo (IEC resistor symbol)logo

Quis custodiet ipsos custodes?
Home | About | All pages | RSS Feed | Gopher

Bash ja/nee keuze

Published: 03-02-2008 | Author: Remy van Elst | Text only version of this article


Table of Contents


Als je een shell script schrijft, en je wilt een ja/nee keuze toevoegen, dan kanje de onderstaande code gebruiken:

while truedoecho -n "Bevestig uw keuze a.u.b. met ja of nee. (j voor ja en n voor nee): "echo ' 'read CONFIRMcase $CONFIRM iny|Y|YES|yes|Yes|ja|j|Ja|JA|jA) break ;;n|N|no|NO|No|Nee|NEE|nEE|NeE)echo We stoppen ermee, want je zei $CONFIRMexit;;*) echo Voer a.u.b alleen j of n in.esacdoneecho Je voerde $CONFIRM in, we gaan door.
Tags: bash, choice, dutch, snippets, yes-no