Skip to main content

Raymii.org Raymii.org Logo

Quis custodiet ipsos custodes?
Home | About | All pages | Cluster Status | RSS Feed

RET Metro Type T SG/2

Published: 02-01-2006 | Author: Remy van Elst | Text only version of this article


❗ This post is over eighteen years old. It may no longer be up to date. Opinions may have changed.


Daar RETMetro.nl in 2016 opgehouden is te bestaan is getracht een aantal artikelen te herstellen zodat waardevolle informatie beschikbaar blijft. Dit is een een op een kopie van de betreffende pagina op RETMetro.nl tenzij anders aangegeven.

Source

Type SG2

Type SG2 (5201-5271)

De rijtuigen uit de SG2-serie zijn tussen 1980 en 1984 gebouwd bij de firma Dwag (Dusseldorf Waggonfabrik), in Duitsland. Ongeveer gelijktijdig met de bouw van de SG2-rijtuigen werden in dezelfde fabriek de Rotterdamse ZGT's voor de 700-serie gebouwd.

Al sinds halverwege de jaren zeventig was men bezig met het ontwikkelen en ontwerpen van de nieuwe rijtuigen. Aanvankelijk lagen er ontwerpen op de tekentafel die erg op de rijtuigen uit de MG2-serie leken. In de loop van de tijd kwam er een ontwerp dat zich vooral aan de kopeinden van de rijtuigen distantieerde van de MG2-stijl. Belangrijke constructieve wijzigingen ten opzichte van de rijtuigen uit de MG2-serie waren de kopdeuren, die bij de SG2-rijtuigen uit twee deurbladen bestonden. Ook de voorruit werd groter gemaakt, zodat het zichtveld van de bestuurder groter werd. De deurbladen schoven niet langer in een nis op en neer, maar werden buiten de rijtuigbak geplaatst.

SG2 01a

SG2-rijtuigen in twee kenmerkende huisstijlen op station Capelsebrug. OVM (Openbaar Vervoermuseum, Oostplein)

In 1978 werd groen licht gegeven voor de aanschaf van dertig rijtuigen, bedoeld voor de Oost-Westlijn die van station Coolhaven tot station Binnenhof zou gaan lopen. Daarna werd de bestelling uitgebreid met twintig rijtuigen, vanwege de vertakking van de sneltramlijn naar metrostation De Tochten in Zevenkamp. Ook voor de latere uitbreiding naar Capelle aan den IJssel werd besloten zeven extra rijtuigen aan te schaffen, inclusief een uitbreiding van veertien extra rijtuigen voor de Noord-Zuidlijn. Hiermee kwam de totale bestelling op 71 metrorijtuigen.

SG2 01b

De eerste tekeningen gingen uit van de kop van de rijtuigen uit de MG2-serie

De rijtuigen waren bedoeld voor de op te leveren toenmalige Oost-Westlijn, die aanvankelijk liep vanaf station Coolhaven tot Binnenhof. In een later stadium is de lijn vertakt richting Zevenkamp. Vanwege een beperkte financile bijdrage van het Rijk werd besloten een gedeelte van deze lijn als sneltram uit te voeren. Dit had mede te maken met tegenvallers bij de bouw van de Amsterdamse metro en de oliecrisis aan het begin van de jaren zeventig. De rijtuigen uit de SG2-serie zijn dan ook als metro-/sneltramrijtuigen uitgevoerd. Hierdoor beschikken de rijtuigen over een aantal extra functies ten opzichte van het eerdere metromaterieel. Zo heeft ieder rijtuig een pantograaf (dakstroomafnemer), voor stroomafname vanaf de bovenleiding. Daarnaast vereist de aanwezigheid van gelijkvloerse kruisingen meer remvermogen: de rijtuigen zijn uitgerust met railremmen en zandstrooiers voor een vergroot remvermogen en verkorte remweg. De zandstrooiers vergroten ook de grip van de wielen op de rails, zodat er minder slip optreedt. Bovendien beschikken de rijtuigen over richtingaanwijzers en alarmlichten.

SG2 02

Een mock-up heeft enige tijd in de remise Hilledijk gestaan

SG2 03

De SG2-rijtuigen werden ongeveer gelijktijdig met de ZGT-rijtuigen uit de 700-serie gebouwd

Bij aflevering had de rijtuigbak een donkere grijsblauwe kleur, de deuren en onderste rand van de rijtuigbak waren oranjerood geschilderd. De geledingsbalg bestond uit twee rubberen kragen die tegen elkaar drukten. Deze zijn later vervangen door harmonicabalgen. Onder het passagiersraam naast de kopdeuren was een wit RET-logo in oude stijl aangebracht. Enige tijd na de indienststelling werd dit vervangen door het huidige RET-logo. Aansluitend verhuisde het logo naar de ruimte tussen de kopdeuren en het zijraam of buitendeurtje van de bestuurderscabine. De bestuurderscabines hadden aan de rechterzijde een naar binnen scharnierend buitendeurtje. De front- en sluitseinen, alsmede de richtingaanwijzers, waren in een voor Dwag kenmerkende stijl uitgevoerd, overeenkomend met die van de Stadtbahn-B-rijtuigen. De richtingfilms waren zwart en de bestemmingen werden weergegeven in witte, hoge, smalle kapitalen. Na het introduceren van een nieuwe RET-huisstijl werden de richtingfilms vervangen door grijze exemplaren met witte letters.

SG2 04a

Transport van twee SG2-rijtuigen achter NS-diesellocomotief 248

SG2 04b

Alle bestuurderscabines waren voorzien van een buitendeurtje dat naar binnen scharnierde

De metrorijtuigen 5201 en 5202 waren aan de voorzijde voorzien van contactdozen, waarop het snoer van de afstandbediening van railslijpwagen HS7201 kon worden aangesloten. Hierdoor was het mogelijk de railslijpwagen vanuit de bestuurderscabine te bedienen.

Het interieur bestond uit een rubberen vloerbedekking, wandpanelen met houtmotief, donkerbruine deuren en deurposten, een crmekleurig plafond en oranje zittingen. Een aantal rijtuigen had rode zittingen in plaats van oranje.

SG2 05

De oorspronkelijke kleurstelling van het SG2-materieel

SG2 06

Het originele interieur van een SG2-rijtuig

SG2 07

De originele bestuurderscabine van een SG2-rijtuig

De rijtuigen uit de SG2-serie kwamen ook in technisch opzicht gedeeltelijk overeen met de rijtuigen uit de MG2-serie (5000 en 5100). De SG2-rijtuigen konden daarom ook gekoppeld rijden met MG2-rijtuigen. Dit kwam in de beginjaren van het SG2-materieel dan ook geregeld voor. De tractie-installatie waar de SG2-rijtuigen over beschikten, was gelijksoortig aan de tractie-installatie waar de MG2-rijtuigen 5151 en 5152 mee hebben proefgereden: een thyristorinstallatie.

SG2 08

Een combinatie van twee MG2-rijtuigen en twee SG2-rijtuigen nadert station Rijnhaven

De grijsblauwe kleur, die ook op de kop van het rijtuig doorliep, was in het donker slecht zichtbaar, waardoor er een groter risico was op (bijna-)aanrijdingen op het sneltramtrac. Om de zichtbaarheid te vergroten werden in 1987 gele M-logo's met zogenaamde 'snor' aangebracht. Metrorijtuig 5212 heeft enige tijd rondgereden met een proefsnor. Deze liep, in tegenstelling tot de rijtuigen die later van een snor zijn voorzien, aan de zijkanten door tot de passagiersdeuren.

SG2 09a

Metrorijtuig 5212 is in 1987 voorzien van een proefsnor.

Daarnaast heeft dit rijtuig ook een reclame-uiting van de Staatsloterij. Station Prinsenlaan. Frank Rijsdijk

Daarnaast zijn enkele rijtuigen enige tijd voorzien geweest van reclame-uitingen op de buitenzijde.

SG2 09b

Onder andere metrorijtuig 5225 heeft enige tijd met reclamebestickering aan de buitenzijde rondgereden

Toen in 1994 de aftakking naar Capelle aan den IJssel van de Oost-Westlijn werd opgeleverd, zijn de metrorijtuigen 5270 en 5271 in een feestelijke versiering gestoken. Deze rijtuigen hebben enige tijd met deze bestickering rondgereden. Met de opening van het trajectdeel naar Capelle aan den IJssel werden ook lijnkleuren ingevoerd. De grijze richtingfilms die voorheen in de SG2-rijtuigen zaten, werden vervangen door gekleurde. Ook de bestemmingsaanduiders op de stations en de routenetkaarten werden voorzien het gekleurde lijnnetsysteem.

SG2 10a

De metrorijtuigen 5270 en 5271 hebben enige tijd met bestickering gereden om de opening van de aftakking naar Capelle aan den IJssel te vieren

SG2 10b

Metrorijtuig 5270 tijdens een opendag van remise 's-Gravenweg

SG2 11

De gekleurde richtingfilms vervingen de grijze toen de lijnkleuren werden ingevoerd

Midliferevisie

In 1997 werd het eerste SG2-rijtuig, de 5201, overgebracht naar de Kleiweg. Dit rijtuig kreeg als eerste van de 71 een midliferevisie. Tijdens deze revisie zijn er veel veranderingen doorgevoerd. Het buitendeurtje in de bestuurderscabine veroorzaakte veel lekkages en werd niet langer noodzakelijk geacht. De cabinedeur maakte plaats voor een breed, naar binnen openslaand raam. De rijtuigen 5201 en 5222 hebben sinds de midliferevisie altijd brede ruiten aan weerszijden van de cabine gehad. Bij de rijtuigen die daarna werden gereviseerd, werd het smalle raam uit de buitendeur verplaatst naar de linkerzijde. Het brede raam dat oorspronkelijk aan de linkerzijde zat, werd vervolgens verplaatst naar de rechterzijde van de bestuurderscabine.

SG2 12a

De metrorijtuigen 5201 en 5222 hebben hun brede zijruiten aan de linkerzijde van de cabine gehouden. OVM

SG2 12b2

De cabinedeur van metrorijtuig 5201 is verwijderd en de deuropening is veranderd in een raamopening. OVM

SG2 12c

Met uitzondering van de metrorijtuigen 5201 en 5222, kregen alle SG2-rijtuigen een klein zijraam aan de linkerzijde van de bestuurderscabine. OVM

De uitstraling van het rijtuig werd ook flink veranderd. De blauwe wagenbak met bont gekleurde deuren kreeg een modernere uitstraling. Metrorijtuig 5201 was een proefrijtuig voor de nieuwe kleurstelling. Dit rijtuig kreeg, gedeeltelijk afwijkend van de andere rijtuigen, een grijze kleur met een groene band aan de onderzijde, die overigens een tint lichter was dan de groene band die bij de overige rijtuigen zou worden aangebracht. De deuren werden rood geschilderd; het M-logo op de voorzijde werd groot uitgevoerd, zonder 'schaduw'. De rubberen deurdrukkers, die voorheen voorzien waren van een gele rand, werden teruggeplaatst: de gele rand werd groen gemaakt, wat overigens ook werd gedaan bij de vier navolgende te reviseren rijtuigen; de 5222, 5202, 5203 en 5270. De karakteristieke ronde sluitseinen en richtingaanwijzers op de kop werden rechthoekig uitgevoerd; het toplicht bleef rond.

SG2 12d

Metrorijtuig 5222 wordt afgeleverd aan de Kleiweg, terwijl metrorijtuig 5201 naar de Waalhaven getransporteerd zal gaan worden. OVM

SG2 13

Metrorijtuig 5201 na de midliferevisie

SG2 14a

De groene band van metrorijtuig 5201 was lichter dan die van de rest van het gereviseerde SG2-materieel

Het interieur werd eveneens gemoderniseerd. De donkerbruine wand van de geleding, deuren en deurposten werden in crmewit uitgevoerd. De rode en oranje zittingen kregen een frisse groene kleur en de rubberen vloerbedekking werd vervangen door grijze, slipvaste vloerbedekking. De rubberen raamsponningen werden vervangen door lichtgrijze, kunststoffen exemplaren. Deze kunststoffen raamlijsten bleken overigens erg gevoelig voor vandalisme en zijn enkele jaren later vervangen door aluminium profielen.

SG2 14b

Het interieur werd tijdens de midliferevisie lichter uitgevoerd. OVM

De rijtuigen kregen een nieuw tractie- en boordnetsysteem. De boordnetomzetter was niet langer elektromechanisch, maar werd vervangen door een statische omvormer. De apparatuur onder en in het rijtuig onderging een grote revisie.

Nadat metrorijtuig 5201 met haar rode deuren en aanpassingen was afgeleverd, werd metrorijtuig 5222 onder handen genomen. Bij dit rijtuig werden de passagiersdeuren grijs geschilderd en het rijtuig kreeg als eerste van de reeks een rode bies boven de groene band. Daarnaast werd het ronde toplicht vervangen door een rechthoekige. Dit rijtuig heeft overigens nog wel een tijd met het 'schaduwloze' M-logo op de kop rondgereden. De cabinewanden kregen aan de onderzijde roestvaststalen panelen om het wandmateriaal te beschermen tegen schoenen en andere voorwerpen.

SG2 15

Metrorijtuig 5222 heeft nog enige tijd met een 'schaduwloze' M op de kop rondgereden

De rijtuigen die volgden na metrorijtuig 5222 werden in principe allemaal in dezelfde stijl gereviseerd: de gele M op de voorkant kreeg een schaduw en de deurdrukkers werden vervangen door modernere exemplaren. Metrorijtuig 5206 kreeg als eerste rijtuig de conventionele rode drukknoppen aan de buitenzijde.

Omdat de midliferevisie van de 71 rijtuigen vrij fors qua omvang was en daardoor een behoorlijke doorlooptijd kende, werd besloten een gedeelte van de rijtuigen extern te laten reviseren. Deze revisie vond plaats bij de firma Adtranz in Berlijn, een firma die in 2001 werd overgenomen door Bombardier.

SG2 16

Een SG2-rijtuig ondergaat een midliferevisie aan de Kleiweg

SG2 17

Een SG2-rijtuig voor de midliferevisie op transport naar Berlijn, Duitsland

De rijtuigen 5218 en 5219 waren de eerste twee rijtuigen die voor de revisie naar Berlijn afreisden. Deze rijtuigen zijn ongeveer een half jaar in Duitsland gebleven ter voorbereiding van de revisie. De rijtuigen die een midliferevisie bij Adtranz ondergingen, verschilden in een aantal opzichten van de rijtuigen die in de Centrale Werkplaats aan de Kleiweg werden gereviseerd. Adtranz introduceerde de separatieruiten aan weerszijden van de balkons, waarna deze met terugwerkende kracht bij de aan de Kleiweg gereviseerde rijtuigen ook werden aangebracht. Bij de rijtuigen die aan de Kleiweg gereviseerd werden, behield de beplating van de geleding de oorspronkelijke grijsblauwe kleur; bij deze rijtuigen werd de cabinedeur aan de bestuurderszijde wit geschilderd. Bij de rijtuigen die bij Adtranz gereviseerd werden, kreeg de stalen beplating van de geleding de crmewitte kleur. De cabinedeur aan de bestuurderszijde bleef donkerbruin. Daarnaast is de ventilatiekast van de omvormer, die in de B-bak op de rijtuigvloer bevestigd was, bij sommige rijtuigen gehandhaafd. Vanwege het vervangen van de elektromechanische omvormer door een statische, werd de ventilatiekast overbodig. Deze ventilatiekasten zijn desondanks nooit verwijderd. Metrorijtuig 5256 heeft na haar revisie bij Adtranz nog enige tijd op de Innotrans-beurs gestaan.

SG2 18

De geledingen van de rijtuigen die aan de Kleiweg gereviseerd zijn, dragen nog de oorspronkelijke blauwe kleur

SG2 19

Bij sommige rijtuigen is de overbodig geworden ventilatiekast van de omvormer tijdens de revisie gespaard gebleven

SG2 20

Metrorijtuig 5256 is na haar revisie nog enige tijd op de Innotrans-beurs tentoongesteld

De TreinTV is tijdens de midliferevisie gehandhaafd gebleven. Dit was een CRT- monitor die aan de rechterzijde naast de stuurtafel geplaatst was. De houding waarmee de bestuurders de beelden bekeken, liet op ergonomisch gebied te wensen over. In de A-cabine van metrorijtuig 5232 is een proef uitgezet met een andere TreinTV-opstelling. Hier hing een flatscreenmonitor aan een stang aan de rechterzijde van de stuurtafel. Niet veel later is deze opstelling verwijderd en is een TreinTV-monitor bij alle rijtuigen recht voor de bestuurder op de stuurtafel aangebracht. Hiervoor werd eerst een proef gedaan in de B-cabine van de 5201.

SG2 21

De standaarduitstraling van het SG2-materieel na de midliferevisie

SG2 22

De bestuurderscabine van een SG2-rijtuig na de midliferevisie

Opening Nesselande

In de zomer van 2005 werd station Nesselande geopend. Een speciale metrotrein, met daarvoor een platte wagen waarop Leontien van Moorsel op een hometrainer aan het fietsen was, werd door de rijtuigen 5268 en 5216 het nieuwe station in gereden.

SG2 23

Voor de opening van metrostation Nesselande 'fietste' Leontien van Moorsel de metro het station binnen

Proefrijtuigen RandstadRail

In de nacht van 1 juli 2005 werd metrorijtuig 5264 overgebracht naar de werkplaats van NedTrain in Leidschendam. Dit rijtuig werd daarmee het eerste proefrijtuig voor het voorloopbedrijf RandstadRail. Het werd in Leidschendam voorzien van een downchopper, waarmee de 1500 Volt gelijkspanning van de bovenleiding op de Hofpleinlijn kon worden omgezet naar de voor het rijtuig noodzakelijke gelijkspanning van 750 Volt. Bovendien werd er allerlei meetapparatuur geplaatst en werd er een forsere pantograaf geplaatst. Daarnaast kreeg het rijtuig extra gele markeringen op de koppen, om de zichtbaarheid te vergroten. Begin september ging het rijtuig weer terug naar remise Waalhaven.

SG2 24

Metrorijtuig 5264 werd als proefrijtuig omgebouwd voor testritten op de voormalige Hofpleinlijn

Niet veel later werd het rijtuig in een proefkleurstelling voor RandstadRail gehuld. De deuren werden blauw bestickerd, de rode bies verdween en de groene rand kreeg een donkerdere tint grijs. De rand werd op de kop, tussen de frontseinen in, doorgetrokken en afgerond. Langs de dakrand en de frontruit werd een blauwe lijn getrokken. Daarna werd het rijtuig voorzien van forse RandstadRail-logo's. Het rijtuig is voor deze proef altijd maar voor de helft bestickerd geweest. De andere zijde was nog gehuld in de RET-huisstijl.

SG2 25a

Een proefkleurstelling voor RandstadRail

Eind 2005 en begin 2006 werden de overige SG2-rijtuigen uit de serie 5261 tot en met 5271 overgebracht naar de Waalhaven om daar omgebouwd te worden voor RandstadRail. Het beveiligingssysteem voor het metronet, ATB, werd hierbij gedemonteerd en maakte plaats voor het beveiligingssysteem voor RandstadRail: ZUB. Hiertoe werden onder andere panelen in de cabine aangepast en werd een treinkoppelspoel aangebracht aan de rechterzijden van de kopdraaistellen. Voor deze treinkoppelspoelen moesten per rijtuig twee stroomafnemers wijken. Die zouden op RandstadRail overigens geen functie meer hebben, omdat het gehele traject in pantograafbedrijf gereden zou worden. Bovendien werden de rijtuigen voorzien van een andere compressor: de Westinghouse-compressor, met het karakteristieke geluid, werd vervangen door een gelijksoortige maar stillere Knorr-compressor, die overigens ook is aangebracht bij de rijtuigen uit de SG2/1, RSG3 en SG3-serie. De lekken in het persluchtsysteem werden zoveel mogelijk verholpen en de handgrepen op de kop werden verwijderd, om metrosurfers te weren.

SG2 25b

De bestuurderscabine van een RSG2-rijtuig

In de tussentijd werd er nog wat gesleuteld aan de RandstadRail-uitstraling van metrorijtuig 5264: de rode bumpers werden zwart geschilderd en er werd een rode bies aangebracht tussen het donkergrijze en lichtgrijze gedeelte.

Enige tijd later werd metrorijtuig 5269 in de definitieve RandstadRail- kleurstelling gestoken. De grijze gekromde vlakken op de koppen verdwenen en de rode bies werd eveneens afgestoten. Op de koppen en de zijkanten werden RandstadRail-logo's, in een iets bescheidener formaat dan bij metrorijtuig 5264, aangebracht. De groene zittingen in de rijtuigen werden vervangen door rode exemplaren. In een later stadium zijn de rijtuigen voorzien van een routelijn over de rijtuigbak, die 'de nieuwe reisstijl' moest uitdragen.

SG2 26a

De definitieve RandstadRail-kleurstelling werd bij alle 11 rijtuigen aangebracht

SG2 26b

Het interieur van een RSG2-rijtuig

De metrorijtuigen 5261 tot en met 5269 zijn in de zomermaanden van 2006 overgebracht naar remisewerkplaats Leidschendam. De metrorijtuigen 5270en 5271 zijn enige tijd later overgebracht. Met deze overbrenging werd remise Leidschendam de thuisbasis voor de RandstadRail-rijtuigen. Na een lang proefbedrijf werden de rijtuigen ingezet in de reguliere dienst. Op 11 november 2006 werd RandstadRail officieel geopend. Met de elf rijtuigen werd een kwartierdienst gereden tussen Rotterdam Hofplein en Den Haag Centraal.

SG2 27

Niet veel later verscheen de rode lijn over de rijtuigen, die de nieuwe reisstijl moest benadrukken. Rijtuig 5264 op een open dag in NedTrain-werkplaats Leidschendam

Deraillement RandstadRail

Op 29 november 2006, minder dan drie weken na de officile opening van RandstadRail, derailleerde metrorijtuig 5262 rijdend richting Rotterdam Hofplein. Het rijtuig raakte daarbij een bovenleidingmast. Hierdoor ontstond grote schade. Daarom werd het rijtuig begin 2007 overgebracht naar de Centrale Werkplaats van de RET aan de Kleiweg. In april van datzelfde jaar was het rijtuig geheel hersteld en keerde het terug naar remise Waalhaven voor proefritten. Niet veel later keerde het rijtuig terug op RandstadRail.

SG2 28

Metrorijtuig 5262 kwam tegen een bovenleidingmast tot stilstand

Metrobrand station De Akkers

Op 31 oktober 2006 omstreeks 23:50 uur brak er brand uit in metrorijtuig 5229. Het vuur verspreidde zich snel door het rijtuig. Het aangekoppelde metrorijtuig 5201 ontkwam niet aan de vuurzee en raakte eveneens voor een groot gedeelte verwoest. De camerabeelden van de stations Spijkenisse Centrum, Heemraadlaan en De Akkers lieten zien dat de brand zich binnen enkele minuten had ontwikkeld van lichte rookverschijnselen tot een hevige, uitslaande brand. Er raakte niemand gewond.

SG2 29

De brand verwoestte metrorijtuigen 5201 en 5229 voor een groot gedeelte

Metrorijtuig 5217 liep slechts lichte rook- en waterschade op en werd op de 's-Gravenweg intensief gereinigd en verscheen daarna weer in reizigersdienst. De rijtuigen 5201 en 5229 werden ontdaan van nog bruikbare onderdelen, zoals draaistellen en apparatuur, en werden vervolgens grotendeels gesloopt.

SG2 30

Metrorijtuig 5229 is ontdaan van bruikbare onderdelen en ligt op haar zijkant in afwachting van de sloop

Van metrorijtuig 5201 werd de kop van de A-bak gescheiden. Deze werd op de Kleiweg gereinigd, gedeeltelijk gerenoveerd, voorzien van pootjes en gereedgemaakt voor gebruik op de Railtech-beurs in Utrecht, maart 2007.

SG2 31

De kop van metrorijtuig 5201 heeft in de originele kleurstelling enige tijd ter promotie op de RailTechbeurs gestaan

Ruim twee jaar later kreeg de kop een nieuwe kleurstelling, die meer weg had van het nieuwe RSG3-materieel voor Randstadrail: wit met blauwe deuren. Voorop verscheen een levensgroot RET-logo. De kop heeft ook nog op de Skills Masters- beurs in Ahoy gestaan. Daarna werd hij opgeslagen in remise Hillegersberg, bij de werkgroep Metro van Stichting Romeo. Het RET-logo is inmiddels vervangen door het gele M-logo en de aansluiting voor de afstandbediening van de railslijpwagen is teruggeplaatst.

SG2 32

Voorzien van de nieuwe kleurstelling heeft de kop ook onder andere Skills Masters in Ahoy bezocht

In de periode na de brand werd een branddetectiesysteem aangebracht in alle SG2-rijtuigen.

Modificaties en proeven

In november 2007 werd metrorijtuig 5226 bij wijze van proef voorzien van separatieruiten met frame. Deze frames moesten voorkomen dat de beschermfolie losgemaakt kon worden. De proef is echter nooit doorgezet, het rijtuig heeft de frames wel gehouden.

SG2 33

Metrorijtuig 5226 werd als proef voorzien van omlijste separatieruiten

Eveneens in november 2007 werden alle rijtuigen voorzien van een vloercoating. Deze zwarte vloercoating moest ervoor zorgen dat de vloeren van de rijtuigen beter van graffiti te ontdoen waren. Daarnaast zou de coating slipbestendig zijn. De grijze vloeren van de SG2-rijtuigen werden hiermee verleden tijd.

In dezelfde periode werden de gloeilampen in het toplicht, de sluitseinen en richtingaanwijzers bij alle rijtuigen vervangen door LED-lichten. Deze modificatie moest daarmee de onderhoudskosten doen dalen, omdat LED-verlichting veel langer meegaat dan gloeilampen. Bovendien zijn LED-lampen energiezuiniger dan gloeilampen.

Op 9 februari 2008 bestond de Rotterdamse metro veertig jaar. Om dit te vieren werd een feestvoertuig samengesteld. De metrorijtuigen 5202 en 5260 werden hiervoor geselecteerd, omdat deze rijtuigen de oudste respectievelijk nieuwste van de oude generatie waren, de RSG2's daargelaten. Aan de buitenzijde versierd met bloemstukken en aan de binnenzijde voorzien van vlaggetjes en oude metrofoto's reed deze combinatie een speciale rit voor genodigden.

SG2 34

De metrorijtuigen 5202 en 5260 vormden de feestmetro ter viering van veertig jaar metro

Vandalisme

In 2008 werden vooral de SG2-rijtuigen in toenemende mate gevandaliseerd. Niet alleen werden de wanden in groten getale kapotgetrapt, ook nam de hoeveelheid tags in het interieur hand over hand toe. Een tot dan toe relatief onbekende vorm van graffiti deed zijn intrede in het interieur: de etsende graffiti. De inkt uit de viltstiften, die vaak vermengd was met een sterk zuur, brandde zich in de wandbekleding en beglazing, waardoor deze onherstelbaar beschadigd raakten. Met de reguliere graffitiverwijderingsmiddelen was deze soort graffiti nauwelijks te verwijderen. De ingetrapte wanden hadden vaak scherpe randen en werden dan ook in veel gevallen vervangen, of voorzien van een 'pleister': een kleiner stuk wandmateriaal dat het gat moest afdekken.

Metrorijtuig 5240 werd in september 2008 uitgerust als proefrijtuig tegen graffiti. De cabinewanden van het rijtuig werden overgeschilderd en de overige wandbeplating werd met witte folie bedekt. Helaas werd deze folie al snel op meerdere plaatsen door reizigers losgetrokken, waardoor de eerste proef mislukte. Een maand later werd alle binnenbekleding van het rijtuig overgeschilderd in dezelfde kleur als de cabinewanden hadden. Over deze kleurlaag kwam een transparante graffitiwerende coating.

SG2 35

Het interieur van metrorijtuig 5240 is korte tijd bestickerd geweest met witte folie

In februari 2009 werd een tweede proefrijtuig, metrorijtuig 5241, voorzien van een gelijke graffitiwerende coating. Ook in dit rijtuig werden alle wanden in een egale kleur geschilderd en werd de kleurlaag afgedekt met een graffitiwerende coating. Bekraste ruiten werden vervangen door ongehavende exemplaren. Door een lik-op-stukbeleid bleven de rijtuigen langer gespaard van graffiti en zagen ze er schoner uit.

SG2 36

Metrorijtuig 5241 werd aan de binnenzijde volledig geverfd en gecoat. Ook bekraste ruiten en separatieruiten werden vervangen

In september 2009 kreeg metrorijtuig 5238 als derde proefrijtuig een gerenoveerde interieurbekleding. In dit rijtuig werd alle zijwandbeplating vervangen door nieuwe, schone beplating met het bekende houtmotief. Ook bij dit rijtuig werden de cabinewanden in een egale kleur geschilderd, omdat het wandmateriaal zich hierbij moeilijk liet vervangen. Ook dit rijtuig behield lang zijn schone uitstraling.

Reclame

Synchroon aan de proefrijtuigen met graffitiwerend wandmateriaal werd in november 2008 metrorijtuig 5203 voorzien van totaalreclame in het interieur. Alle wandpanelen, maar ook gedeelten van het plafond, werden voorzien van de reclame-uiting van Hogeschool Rotterdam. De cabinedeuren werden omgetoverd in deuren die naar een mannen- of vrouwentoilet zouden leiden. Naast dit rijtuig werd ook een aantal metrostations tijdelijk voorzien van gelijksoortige beplakking. Hiermee was dit rijtuig het eerste rijtuig dat geheel gehuld werd in beplakking aan de binnenzijde; de resultaten hiervan werden positief bevonden. Twee jaar na het aanbrengen is de bestickering in dit rijtuig, op die van de cabinedeuren na, verwijderd.

SG2 37

Metrorijtuig 5203 heeft geruime tijd met reclamebestickering van Hogeschool Rotterdam rondgereden

In de volgende maanden werden meer rijtuigen beplakt. De folie had een positief effect op de sociale veiligheid; reizigers ervoeren de folie als leuk en vrolijk. Het nadeel van de folie was dat sommige reizigers de folie lostrokken of erin krasten.

De metrorijtuigen 5204, 5205, 5206 en 5207 werden aansluitend voorzien van reclamefolie in het thema 'Rotterdam Durft'. Nieuw hierbij was dat ook de passagiersdeuren aan de buitenzijde voorzien werden van folie. Op de passagiersdeuren waren aan de buitenzijde personages te zien die 'durfden', aan de binnenzijde werden de verhalen achter deze personages afgebeeld.

SG2 38

Rotterdam durft: deze reclamerijtuigen kregen naast interieurbestickering ook bestickering aan de buitenzijde van de passagiersdeuren

De rijtuigen 5210 tot en met 5215 werden voorzien van een Aardig Onderweg-thema in het kader van een personeelswervingscampagne. In het interieur waren afbeeldingen van RET'ers met bijbehorende verhalen te zien. Op buitenzijden van de rijtuigdeuren waren eveneens RET'ers afgebeeld.

SG2 39

Er zijn zes metrorijtuigen omgedoopt tot 'Aardig Onderweg'-metro's

De rijtuigen 5202, 5218, 5220, 5223 en 5237 werden gehuld in het Rotterdam Climate Initiative-thema. Dit thema, dat onder andere tot stand kwam met medewerking van de RET, benadrukte de 'groene' manier van werken binnen Rotterdam en de RET. Bij deze rijtuigen werden de passagiersdeuren aan de buitenzijde voorzien van groene stickers met boomblaadjes en de tekst 'Ik teken ervoor'. De beplating onder de ramen werd voorzien van teksten als: 'Milieuvriendelijk reizen? RET!'

SG2 40

Een aantal metrorijtuigen moest de milieuvriendelijke insteek van de RET benadrukken

Het energiebedrijf Eneco heeft themabestickering aan laten brengen in de metrorijtuigen 5221 en 5243. Van deze rijtuigen is enkel het interieur bestickerd.

RTV Rijnmond heeft metrorijtuig 5226 aan de binnenzijde laten voorzien van reclamebestickering. Op de cabinewanden waren foto's van de studio's te zien, de overige wandbekleding was bedekt met enkele foto's en een RTV Rijnmond-motief.

In het kader van de metrolijnnetwijzigingen die eind 2009 in zouden gaan, werden de rijtuigen 5227, 5231, 5239, 5246, 5251 en 5252 voorzien van themabestickering die de lijnnetwijzigingen moesten benadrukken. Op de cabinewanden pronkte een grote routekaart met daarop de nieuwe lijnnetwijzigingen, de overige wandpanelen waren voorzien van routevorken en silhouetten van reizigers.

SG2 41

Zes rijtuigen werden in 2009 bestickerd in het kader van de lijnnetwijzigingen

Een ander RET-thema was de Fast Ferry. Dit thema werd aangebracht in de metrorijtuigen 5222, 5224, 5233, 5234, 5245 en 5258. Op de cabinewanden was een foto te zien van de stuurhut van de kapitein, de wanden waren bekleed met foto's en teksten. De passagiersdeuren waren aan de buitenzijde beplakt met foto's van de Fast Ferry en de kapitein en onder de ruiten waren teksten aangebracht als 'Welkom aan boord van onze Fast Ferry Metro!'.

SG2 42

Zes rijtuigen werden voorzien van de Fastferry-campagne

Gemeente Rotterdam heeft van de rijtuigen 5223, 5225 en 5250 zwerfafvalmetro's laten maken, althans: het thema moest mensen aansporen zwerfafval op te ruimen. Aan de binnenzijde waren foto's van Rotterdammers te zien die een bord vasthielden waarop teksten te lezen waren die zwerfafval moesten tegengaan. Ook waren er foto's afgebeeld van rondslingerende kranten en typische RET-bekertjes.

Rijtuig 5236 was voor Woonstad Rotterdam voorzien van interieurbestickering. Op de cabinewanden pronkten foto's, terwijl de andere wanden van de metro bekleed waren met teksten en kleinere foto's.

Enigszins in lijn met het zwerfafvalthema werd metrorijtuig 5244 voorzien van anti-vandalismebestickering, eveneens afkomstig van Gemeente Rotterdam. Op de wandbekleding waren foto's te zien van gevandaliseerde objecten, zoals vernielde prullenbakken en bankjes.

Uitstroom RSG2-materieel

Met de instroom van het RSG3-materieel in 2008 en 2009, werden de RSG2-rijtuigen 5261 tot en met 5271 langzaam maar zeker verstoten van RandstadRail. Ze werden, wanneer er genoeg RSG3-rijtuigen voorhanden waren, zoveel mogelijk uit de exploitatie gehouden. Echter, vanwege de kinderziektes met voornamelijk de airconditioning van de RSG3-rijtuigen, zijn de RSG2-rijtuigen zo nu en dan toch nog ingezet. Eind 2009 viel uiteindelijk het doek voor de exploitatie van de RSG2-rijtuigen op RandstadRail. Begin november 2009 reden de rijtuigen 5263 en 5268 als laatste RSG2's hun ritten op RandstadRail. Alle rijtuigen werden na buitendienststelling voor RandstadRail overgebracht naar remise Waalhaven. Niet lang daarna werden ze gestald op de remise 's-Gravenweg, in afwachting van besluitvorming.

SG2 43

De RSG2-rijtuigen wachten op de sporen 361 en 362 van remise 's-Gravenweg hun laatste weken op RET-terrein af

Met RSG2-rijtuig 5270 is, na haar terugkeer op de 's-Gravenweg, een proef gedaan om te testen of de RSG2-rijtuigen als tussenrijtuig kunnen worden ingezet. De RSG2's zouden, met wat aanpassingen, tussen twee SG2's gekoppeld kunnen worden en op die manier toch nog in dienst genomen worden. Als tussenrijtuig weliswaar, omdat deze rijtuigen niet over een ATB-installatie beschikten. Bij metrorijtuig 5270 zijn daartoe de ZUB-spoelen verwijderd en werden er stroomafnemers teruggeplaatst. Met dit rijtuig is een testrit gemaakt naar Nesselande en terug naar de 's-Gravenweg.

SG2 44a

Metrorijtuig heeft op 14 juli 2009 als tussenrijtuig een proefrit naar Nesselande gemaakt. Merk wederom het brede cabineraam van metrorijtuig 5222 op

Op zich waren de resultaten van deze testrit bevredigend; er was al getracht om de RandstadRail-bestickering te verwijderen en daarmee de normale huisstijl van de SG2's weer tevoorschijn te halen. De herinzet van de rijtuigen 5261 tot en met 5271 is echter altijd bij een proef gebleven; de rijtuigen beschikten namelijk niet over een brandmeldinstallatie, waardoor brand in het middelste rijtuig niet snel genoeg door de bestuurder zou kunnen worden opgemerkt. Ook was het SG3-materieel in aantocht, waardoor mogelijke krapte in het wagenpark niet zou eisen dat de rijtuigen terug zouden keren op de metrobaan.

SG2 44b

Er was reeds een begin gemaakt met het verwijderen van de RandstadRail- bestickering op metrorijtuig 5270

In januari 2010 werden alle RSG2-rijtuigen overgebracht van emplacement 's-Gravenweg naar het werkemplacement. Hier werden de rijtuigen n voor n op een dieplader getrokken. Daarmee werden ze naar Groot-Ammers gebracht, en vervolgens opgeslagen in afwachting van verdere ontwikkelingen. Vanwege ruimtegebrek vanwege onder andere de instroom van SG3-materieel, konden de rijtuigen niet op RET-terrein verblijven.

SG2 45

Vanaf het begin van 2010 hebben de elf RSG2-rijtuigen in Groot-Ammers gestaan

Afstoten SG2-materieel

Op 30 november 2009 werd de eerste reizigersdienst met de rijtuigen 5602 en 5604 gereden. Dit symboliseerde het begin van het SG3-tijdperk en daarmee het naderende einde van de SG2-generatie.

Naarmate er meer SG3's instroomden en in dienst werden genomen, werden er SG2-rijtuigen afgestoten. Metrorijtuig 5251 werd op 4 maart 2010 als eerste rijtuig van de SG2-serie definitief aan de kant gezet vanwege een tractiestoring. Dit rijtuig is sindsdien niet meer in dienst verschenen. Na dit eerste rijtuig volgden een aantal andere rijtuigen die met grote storingen aan de kant gezet werden. Op een gegeven moment stonden de rijtuigen 5202, 5204, 5206, 5207, 5213, 5220, 5222, 5223, 5224, 5225, 5227, 5233, 5237, 5242, 5246, 5251, 5252 en 5255 aan de 's-Gravenweg. Deze zijn, vanwege ruimtegebrek aan de 's-Gravenweg, overgebracht naar remise Waalhaven.

Metrorijtuig 5222 is in april 2010 op het emplacement gederailleerd. Hierbij heeft het rijtuig schade opgelopen aan het draaistel en de zandstrooiinstallatie. Het rijtuig heeft, zoals hierboven reeds vermeld is, enige tijd op de Waalhaven gestaan, maar is daarna teruggekeerd naar de 's-Gravenweg. Dit rijtuig werd daar gebruikt als proefobject voor graffiti- en vuilverwijdering. Het idee was om met een koolzuursneeuwinstallatie de muren van de metrotunnels te ontdoen van vuil en graffiti. Om de koolzuursneeuw te testen is een proef gedaan op metrorijtuig 5222. Hierbij is een gedeelte van de graffiti van het rijtuig af 'gestoomd'. Het is overigens bij deze proef gebleven.

SG2 46

Metrorijtuig 5222 is na een licht deraillement buiten dienst gesteld

Metrorijtuig 5252 werd in de zomer van 2011 naar de Kleiweg getransporteerd. Er leek een potentile koper gevonden te zijn voor de metrorijtuigen uit de SG2 en RSG2-serie. Een groot aantal rijtuigen zou naar de stad Monterrey in Mexico gaan, om daar een jaar of vijf te gaan rondrijden. Hiertoe zouden de rijtuigen in Duitsland grondig gereviseerd worden: er zou een nieuwe huisstijl komen, het interieur zou volledig worden vervangen, de kop van de rijtuigen zou gemodificeerd worden en de rijtuigen zouden worden voorzien van airconditioning. Voorwaarde hieraan was onder andere dat de RET zelf ook een gedeelte van de revisie op zich zou nemen, en wel van de draaistellen. Metrorijtuig 5252 heeft als onderzoeksobject gediend voor de draaistelrevisie. Na enkele maanden is het rijtuig teruggekeerd naar de Waalhaven. Uiteindelijk is het plan om de rijtuigen aan Mexico te verkopen afgeketst.

SG2 47

Metrorijtuig 5252 heeft als proefwagen voor draaistelrevisie enige maanden op de Kleiweg doorgebracht, naast metrorijtuig 5411 dat een D-beurt kreeg

Nadat de eerdergenoemde 18 SG2-rijtuigen op de Waalhaven waren gestald, werden 'nieuwe' buitendienstgestelde rijtuigen op de 's-Gravenweg gestald. Metrorijtuig 5260 was de eerste, waarna nog ongeveer twintig andere rijtuigen volgden.

Uiteindelijk, een jaar na het initiren van de verkoop van de rijtuigen aan Mexico, bleek een tweede stad genteresseerd te zijn in de aanschaf van 25 gebruikte SG2-rijtuigen: de Turkse stad Bursa. 44 rijtuigen zijn verkocht aan een Duitse firma, die uiteindelijk 25 rijtuigen voor Bursa opknapt. Metrorijtuig 5259 is halverwege oktober 2012 in dienstvaardige staat per vrachtwagen naar Turkije vertrokken, om daar allerlei testen te gaan uitvoeren, zoals profielmetingen. Metrorijtuig 5231 volgde ongeveer een maand later, op 12 november 2012.

SG2 48

Metrorijtuig 5259 is op 16 oktober 2012 overgedragen aan de Duitse tussenhandelaar en op transport gesteld

Een RET-medewerker heeft begin november een weekend in Bursa doorgebracht om rij-instructeurs en werkplaatspersoneel op te leiden en samen met de Duitse tussenhandelaar profielritten voor te bereiden.

SG2 49

Metrorijtuig 5259 tijdens de instructieritten in Bursa

Ongeveer een maand na het transport van metrorijtuig 5259, werd het tweede proefrijtuig overgedragen. Dit rijtuig is op maandag 12 november 2012 op de dieplader getrokken en verliet in de vroege nacht van 13 november Rotterdams grondgebied.

SG2 50

Het transport met metrorijtuig 5231 had de nodige moeite om de kruisingen te passeren

Begin januari 2013 doken de eerste foto's op van metrorijtuig 5231 dat een volledig nieuwe conservering had gekregen. Het gehele rijtuig was in mosterdgroen gehuld, tot aan de rubberen hoekstukken van de bumpers toe. Enkel de oorspronkelijke deurdrukkers en de noodremlampjes boven de zijruiten in de cabine bleven gehandhaafd in hun oorspronkelijke kleuren.

SG2 51

Metrorijtuig 5231 werd begin 2013 in een nieuw groen jasje gestoken

Van de overige 42 rijtuigen die verkocht zijn, zullen enkele nog rijvaardig uit dienst genomen worden. De meeste rijtuigen die verkocht zijn, staan al enige tijd op de 's-Gravenweg, de Waalhaven of in Groot-Ammers te wachten op transport.

Naast de 44 rijtuigen die verkocht zijn, zullen er vijftien rijtuigen tot 2014 blijven rijden. Zoals het er nu naar uit ziet betreft dit de metrorijtuigen 5203, 5210, 5212, 5214, 5217, 5218, 5219, 5221, 5234, 5236, 5238, 5239, 5243, 5245 en 5258. Hiervan worden zes rijtuigen standaard ingezet tijdens de dienst; negen rijtuigen zullen in principe als reserve langs de kant staan. Tien rijtuigen zijn dusdanig beschadigd dat deze niet verkocht noch behouden zullen worden. Deze rijtuigen, te weten 5215, 5220, 5222, 5224, 5232, 5251, 5260, 5262, 5263 en 5267, zijn door de werkgroep Metro van stichting Romeo van waardevolle onderdelen ontdaan. De onderdelen zijn opgenomen in de magazijnvoorraad van zowel RET als Romeo. Na deze demontageactie worden deze rijtuigen gesloopt. Inmiddels is rijtuig 5215 als eerste rijtuig op 6 december 2012 naar de sloper getransporteerd.

SG2 52

Een drietal RSG2-rijtuigen in Groot-Ammers werd ontdaan van waardevolle onderdelen

De rijtuigen 5217 en 5243 zijn aangemerkt als potentile museumrijtuigen voor Romeo. Rijtuig 5217 vanwege haar roerige geschiedenis; metrorijtuig 5243 vanwege haar goede conditie.

Aanrijdingen en deraillementen

Vanwege de aanwezigheid van gelijkvloerse kruisingen op het metrotraject Capelsebrug Binnenhof en De Tochten, hebben de rijtuigen uit de SG2-serie regelmatig aanrijdingen gemaakt. De grootste aanrijdingen worden hieronder beschreven.

5227

In 1996 raakte metrorijtuig 5227 betrokken bij een forse aanrijding met een tractor met mestwagen op overweg 's-Gravenweg.

SG2 53

Metrorijtuig 5227 werd aangereden door een tractor. Rotterdams Dagblad

5264

Op 13 maart 2001 derailleerde het voorste draaistel van metrorijtuig 5264, dat gecombineerd was met metrorijtuig 5238. Dit gebeurde op spoor 1 nabij metrostation De Tochten.

5233

Op 8 augustus 2002 raakte metrorijtuig 5233 betrokken bij een aanrijding met een grasmaaimachine ter hoogte van de kruising Hoofdweg, spoor 1. De bestuurder van de grasmaaimachine kwam hierbij om het leven.

5246

Metrorijtuig 5246 raakte op 3 mei 2003 betrokken bij een ernstige aanrijding op de overweg Kralingseweg. De bij de aanrijding betrokken auto kwam klem te zitten tussen de metro en een bovenleidingmast op de kruising. De brandweer heeft een gedeelte van het metrorijtuig opengeknipt om de bekneld geraakte automobilist te kunnen bevrijden. De automobilist heeft het ongeluk desondanks niet overleefd.

5230

Op 8 november 2004 raakte metrorijtuig 5230 zwaar beschadigd tijdens een aanrijding met een vrachtwagen op de kruising President Rooseveltweg in de wijk Ommoord. De metrotrein, bestaande uit de rijtuigen 5230, 5215 en 5229 was vertrokken uit station Graskruid, bereed de overweg en ramde een Macedonische vrachtwagen. Het rijtuig kwam halverwege de overweg tot stilstand.

Het rijtuig is hersteld in de lijnwerkplaats van remise 's-Gravenweg. Onder andere een gedeelte van de beplating in de kop, alsmede de voorruit en de stuurtafel, waren dusdanig beschadigd geraakt dat deze vervangen moesten worden.

SG2 55

Metrorijtuig 5230 werd geramd door een uit Macedoni afkomstig zijnde vrachtwagen

5217

In de ochtend van 25 oktober 2005 raakte metrorijtuig 5217, gecombineerd met de rijtuigen 5243 en 5222, betrokken bij een grote aanrijding op de President Rooseveltweg. De vrachtwagen kwam vanuit de oostelijke richting in botsing met metrorijtuig 5217, dat spoor 2 richting Nesselande bereed. De vrachtwagen ramde de kop van het metrorijtuig, waardoor het voorste draaistel derailleerde en de kant van spoor 1 op reed.

SG2 56

Enkel het voorste draaistel van metrorijtuig 5217 derailleerde, in de richting van spoor 1

Door de enorme impact van de botsing klapte een bovenleidingmast op de kruising volledig van zijn fundament. De mast kwam op het dak van metrorijtuig 5217 terecht. De vrachtwagenchauffeur kwam bekneld te zitten in zijn cabine, waardoor de brandweer een gedeelte van de zijwand van metrorijtuig 5217 openknipte, ter hoogte van deur 11.

SG2 57

Een gedeelte van de zijwand moest opengeknipt worden om de vrachtwagenchauffeur te kunnen bevrijden

Het rijtuig werd na de aanrijding per spoor overgebracht naar de centrale werkplaats aan de Kleiweg, om daar hersteld te worden. De weggeknipte beplating en de beschadigde kop werden hierbij hersteld. Begin 2006 was het rijtuig weer gereed voor de dienst.

SG2 58

Metrorijtuig 5217 werd hersteld in centrale werkplaats Kleiweg

Trivia

De toplichten van de rijtuigen tot en met 5214 zijn iets verder naar voren geplaatst dan de toplichten van de rijtuigen vanaf 5215.

SG2 59

Een kleine constructiewijziging tijdens de bouw heeft ertoe geleid dat de toplichten van de metrorijtuigen vanaf 5215 wat verder naar achteren geplaatst zijn

Metrorijtuig 5229 heeft enige tijd als proefwagen rondgereden met een trambel. Dit om de geluidshinder van de tyfoon van de metro te beperken. De proef is echter geen succes gebleken en de trambel werd verwijderd.

Na de midliferevisie keerden de gele stickers 'zitplaats bestemd voor invalide' niet meer terug in de rijtuigen. Begin 2009 zijn alle waarschuwingsstickers 'niet tegen de deuren leunen!' van de deurruiten verwijderd.

SG2 60a

NIET TEGEN DE DEUREN LEUNEN !

De rijtuigen uit de MG2 en SG2-serie hebben lange tijd met deze karakteristieke stickers rondgereden

SG2 60b

Op de balkons tussen de deuren 3 en 10 zijn de steunstangen weggelaten om ruimte te maken voor rolstoelgebruikers. Tijdens de midliferevisie zijn extra deurdrukkers aangebracht op de steunstangen langs dit balkon. Er waren speciaal aangewezen plekken voor invaliden. Op het raam links hangt een sticker 'opstaan voor iemand misstaat niemand'

De plaatsing van de rij-/rempook in de rijtuigen uit de SG2-serie is op een gegeven moment veranderd. Aanvankelijk zat deze ingebouwd in een gleuf. Omdat de rij-/remcontroller een vervelend piepend geluid maakte en naar verloop van tijd stroever werkte, is deze naar links verplaatst.

SG2 61

Aanvankelijk was de rij-/rempook ingebouwd in de stuurtafel, in een later stadium is deze verplaatst en langs de stuurtafel bevestigd

Rond 1998 werden alle bestuurderscabines van de SG2-rijtuigen voorzien van een airconditioningsysteem. Door de grote voorruit konden de temperaturen in de bestuurderscabine bij zonnig weer snel oplopen.

SG2 62

Iedere bestuurderscabine beschikt over een airconditioningsysteem (links). Rechts ervan is de hoogspanningskachel te zien

Technische gegevens

 • Fabrikant rijtuigbak: Duwag, Dusseldorf, Duitsland
 • Fabrikant draaistellen: RMO Werkspoor
 • Fabrikant elektrische uitrusting: Holec (later Traxis), Ridderkerk

Bouwjaar

 • 1980: 5201 - 5212
 • 1981: 5213 - 5228
 • 1982: 5229 - 5244
 • 1983: 5245 - 5260
 • 1984: 5261 - 5271

Economische levensduur: 30 jaar

Hoogte rijtuigbak: 3.580 mm Hoogte rijtuigvloer: 1.060 mm Maximale hoogte pantograaf: 6.325 mm Breedte over treeplanken: 2.822 mm Breedte over rijtuigbak: 2.730 mm Lengte (koppeling tot koppeling): 29.800 mm Asafstand: 2.200 mm Hartafstand draaistellen: 11.000 mm

Massa onbelast: 42.281 kg Maximale wieldruk: 5.709 kg

Aantal zitplaatsen: 72 Aantal staanplaatsen: 144

Aandrijving: 6 gelijkstroommotoren Tractie-installatie: chopperinstallatie Stroomafname: derderail en bovenleiding Motorvermogen: 56 kW Totaal vermogen: 336 kW Maximale snelheid: 80 km/h Maximale versnelling: 1,0 m/s Remvetraging bedrijfsremming: 1,2 m/s Remvertraging noodremming: 2,9 m/s

Revisiejaar

 • 1997: 5201, 5222
 • 1998: 5202 - 5208, 5270
 • 1999: 5209, 5211, 5212, 5218, 5219, 5229, 5230, 5232, 5262, 5263
 • 2000: 5210, 5213, 5217, 5220, 5221, 5223 - 5228, 5231, 5233 - 5238, 5241, 5243 - 5245, 5248, 5250 - 5258, 5260, 5261, 5264, 5267, 5271
 • 2001: 5214 - 5216, 5239, 5240, 5242, 5246, 5247, 5249, 5259, 5264, 5266, 5268, 5269

Gereviseerd bij Adtranz:

 • 5217 - 5221
 • 5223 - 5228
 • 5231
 • 5233 - 5247
 • 5250 - 5257
 • 5261

Getracht is alle rechthebbenden van de in dit artikel gebruikte foto's te achterhalen en te benaderen. Mocht u, als auteur van een of meerdere in dit artikel gebruikte foto's, niet benaderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met een van de beheerders.

Laatst aangepast op 4 oktober 2014 door Tristan

Eigen aanvulling

Onderstaande tekst komt niet meer van RETmetro.nl

Cabine Type T

Overgenomen uit een oudere opleidingsmap tot metrobestuurder, van voor 2001 omdat de oude ATB signalering nog genoemd wordt (bijv. groen 30 ipv groen 35).

Schematische indeling cabine Type T:

cabinepaneel

Uitgesplitst met legenda per onderdeel:

Linksboven:

links boven

1 drukknop "automatische ontkoppeling"
2 drukknop "overbrugging noodremcircuit" (alleen te ontgrendelen met een sleutel) 
3 controlelamp "front en sluitseinen handbediening" 
4 drukknop met signaallamp "testen noodremcircuit" 
5 schakelaar "front- en sluitseinen" 
6 schakelaar "signaallampen vol/dim" 
7 controlelamp "parkeerlamp" 
8 controlelamp "algemene storingsmelder" 
9 drukknop "verlaging aanzetstroom" 
10 drukknop met signaallamp "max./differentiaal rijden" (Later Reset Tractie)
11 schakelaar "richtingaanwijzing" 

Linksonder:

links onder

57 controlelamp "stuurstroom in" 
58 stuurstroom kruk 
59 contactslot 
60 trekknop "achteruit" (maakt achteruit schakelen mogelijk) 
61 rijkeuze kruk 

Midden:

midden

12 controlelamp "richtingaanwijzers" 
13 drukknop "omroep binnen" 
14 drukknop "halte afroep passagiers" 
15 signaallamp "atb" (0 absoluut) 
16 signaallamp "atb" (groen 30) 
17 drukknop met signaallamp "alarmlichten" 
18 drukknop "omroep buiten" 
19 drukknop "halte doorbladeren" 
20 signaallamp "atb" (10 absoluut) 
21 signaallamp "atb" (groen 15) (Later vervangen door ATB signaal groen 60)
22 drukknop met signaallamp "ontgrendelen deuren links" 
23 controlelamp "deuren gesloten" (groene pijlen) 
24 drukknop met signaallamp "ontgrendelen deuren rechts" 
25 signaallamp "atb storing" 
26 signaallamp "atb" (15 permissief) 
27 drukknop "deuren centraal open links" 
28 drukknop "deuren sluiten" 
29 drukknop "deuren centraal open rechts" 
30 drukknop "permissief" 
31 signaallamp "atb" (0 permissief) 
32 signaallamp "atb" (geel 40 sneltram) 
33 signaallamp "atb" (vertreksverbod) 
34 schakelaar "frontlampen" (vol/dim) 
35 controlelamp "pneumatisch remmen algemeen" 
36 controlelamp "pneumatisch remmen lokaal" 
37 signaallamp "atb" (groen 40) 
38 signaallamp "vrijloop" (niet in gebruik) 
39 ontgrendelslot "pantograaf op" 
40 drukknop "pantograaf op" 
41 drukknop "pantograaf op" 
42 signaallamp "atb" (groen 60) 
43 signaallamp "atb" (in) 
44 schakelaar "cabineverlichting" 
45 drukknop met signaallamp "pantograaf neer" 
46 controlelamp "hoogspanning aanwezig" 
47 signaallamp "atb" (groen 70) 
48 drukknop "deblokkeren" 
49 schakelaar "ruitenwissers" 
50 drukknop "stroomafnemers op" 
51 drukknop "stroomafnemers neer" 

Rechts boven:

rechtsboven

52 drukknop "uitschakelen parkeerstand" 
53 drukmeter "luchtremsysteem" 
54 schakelaar "omschakelen voltmeter" 
55 laagspanningsvoltmeter 
56 hoogspanningsamperemeter 

Rechts onder:

rechtsonder

62 rij/rem kruk 
63 drukknop "overname dodeman" 
64 noodschakelaar

Hier volgen nog wat foto's van de cabinepanelen:

links

links

links

midden

midden

midden

rechts

rechts

overzicht

Tags: blog , metro , static