Skip to main content

Raymii.org Logo (IEC resistor symbol)logo

Quis custodiet ipsos custodes?
Home | About | All pages | RSS Feed | Gopher

RET Metro ATB

Published: 02-01-2006 | Author: Remy van Elst | Text only version of this article


Table of Contents


Daar RETMetro.nl opgehouden is te bestaan is getracht een aantal artikelen teherstellen zodat waardevolle informatie beschikbaar blijft.

Source

Automatische Treinbenvloeding (ATB)

De Rotterdamse Metro is uitgerust met een ingenieus seinsysteem. Zo kent deRotterdamse metro geen lichtsignalen langs de hoofdbaan, met uitzondering vanhet sneltramtrac. Op de emplacementen wordt gebruik gemaakt van een ATB-signaalen een dwergsein, omdat hier een lager beveiligingsniveau gehandhaafd wordt.

Automatische Treinbeinvloeding, wat is dat?

Automatische Treinbeinvloeding (ATB) is een systeem dat geen gebruik maakt vanseinen langs de baan, maar van lichtsignalen in de cabine. Deze wordenaangestuurd door ATB-zenders die een frequentie tussen de 370 en de 570 Herz viade sporen naar de trein in een 'sectie' sturen. Een sectie kan 60 tot 300 meterlang zijn. De secties worden bewaakt door een relaissysteem, dat waarneemt ofeen 'sectie' bezet of vrij is. Als er spoorbreuken zijn, treed ook eenbezetmelding op. Soms treden er onterecht bezetmeldingen op. Dit wordt een'valse bezetmelding' genoemd. De ATB-signalen in een sectie worden opgepikt dooreen ATB-spoel die aan het rijtuig is bevestigd.

alt

Een ATB-spoel onder een metrorijtuig van het type M.

Lichtsignalen in de cabine

Onder ieder metrorijtuig hangen vier ontvangstspoelen, die de ontvangenfrequentie omzetten naar een lichtsignaal in de cabine, een zogenaamd"rijbegrip". De frequentie wordt in de spoorstaven genjecteerd door ATB-zendersen spoortrafo's. Het rijbegrip is een maximale toegestane snelheid, waar demetrobestuurder zich aan dient te houden. Doet de bestuurder dat niet, dan kande metrotrein zelf ingrijpen en de metro afremmen naar de maximale toegestanesnelheid.

De ATB kan op geen enkele wijze door de metrobestuurder uitgeschakeld ofoverbrugd worden. Een metro rijdt niet zonder ATB, de ATB is immers eenrijvoorwaarde. Geen ATB betekent niet rijden. Wel kan de afdeling Signalering &Telecommunicatie (S&T) de ATB in het metrorijtuig overbruggen, bij bijvoorbeeldtechnische proeven of in noodgevallen.

alt

De huidige Siemens-spoortrafo's, die over het gehele metronet liggen, metuitzondering van de trajectdelen Marconiplein - Tussenwater en de De Tochten -Nesselande.

Sneltram

Er staan alleen signaallampen langs het sneltramtraject, om de bestuurder van demetrosneltram te laten weten of de rest van de kruising 'rood' heeft en dekruising veilig genaderd kan worden. Er gaat dan een wit licht knipperen. Indiener een AHOB staat, gaat er een oranje lamp branden. De verkeerslicht-installatieis NIET gekoppeld aan het ATB-systeem. Het AHOB-systeem daarentegen is welgekoppeld aan het ATB-systeem. Zodra een vertreksverbod wordt gesteld op eenstation, in de nabijheid van een gelijkvloerse kruising, zal de AHOB nietsluiten. Dit ter voorkoming dat een kruising voor niets dichtgaat, en hetverkeer stil zal staan.

Rijbegrippen

Er zijn diverse rijbegrippen. In de nieuwste voertuigen verschijnt de toegestanesnelheid in een display en een pijl op de snelheidsmeter die aangeeft wat demaximale snelheid is in de betreffende sectie. De maximale snelheid isafhankelijk van andere treinen in de buurt van de sectie, spoorbreuken, foutievewisselstanden en ligging van de baan.

(BLAUW) Vertreksverbod

Metro/sneltram mag niet verder dan einde perron. Rijdt de metro/sneltram verderdan einde perron zonder elke 7 seconden de permissieftoets te bedienen, danbrengt de metro zichzelf tot stilstand.

Een vertreksverbod wordt gegeven wanneer er te vroeg op een station gearriveerdwordt of wanneer het perron niet verlaten mag worden bij bijv. een calamiteit.

Bij dit rijbegrip moet de permissieftoets elke 7 seconden ingedrukt worden,t.b.v. het wegdrukken van een akoestisch signaal.

Maximaal toegestane snelheid is 50 km/h.

De blauwe lamp 'STATION' licht op.

(ROOD) 0 Permissief

Gevaarlijk sein, hierbij moet de permissieftoets elke 7 seconden ingedruktworden. Deze bedrijfstoestand komt voor als er twee metro's in n sectie rijden,bijvoorbeeld bij koppelen.

Rijbegrip van toepassing op de hoofdrijbaan.

De lamp '10' brandt, elke 7 seconden een akoestisch signaal dat weggedruktbehoort te worden met de permissieftoets.

Maximaal toegestane snelheid is 10 km/h.

(DONKERROOD) 0 Absoluut actief

Absoluut stopsignaal. De metro staat stil en staat d.m.v. een dwangrem actiefgeremd.

De dienstleiding kan een hulprijsignaal geven, 20 permissief of hoger.

Wegrijden na ontvangst hulprijsignaal is mogelijk, mits er gedeblokkeerd wordtmet de daarvoor bedoelde toets.

Maximaal toegestane snelheid is 0 km/h.

De lamp 'STOP' brandt.

(DONKERROOD) 0 Absoluut passief

Absoluut stopsignaal. De metro staat stil en staat d.m.v. een dwangrem actiefgeremd.

De dwangrem is te lossen d.m.v. de deblokkeertoets.

Na het uit/inschakelen van het treinstel zal het rijbegrip '0 permissief'terugkomen en kan de sectie bereden worden (nul-absoluutafschakeling).

Maximaal toegestane snelheid is 0 km/h.

De lamp 'STOP' brandt.

(ROOD) 10 Absoluut

Gevaarlijk sein, hierbij moet de permissieftoets elke 7 seconden ingedruktworden, t.b.v. het wegdrukken van een akoestisch signaal.

Deze bedrijfstoestand komt met name voor bij wisselcomplexen. Maximaaltoegestane snelheid is 10 km/h.

Lamp 'Remmen' brandt.

(GEEL) 20 Permissief

Toegestane snelheid is 20 km/h, permissieftoets moet elke 7 seconden bediendworden t.b.v. het wegdrukken van een akoestisch signaal.

Komt voor bij het naderen van een bezette sectie.

De lamp '20' brandt.

Dit rijbegrip wordt ook toegepast bij het geven van een hulprijsignaal.

(GROEN) Groen 35

Maximaal toegestane snelheid is 35 km/h.

De lamp '35' brandt.

Dit rijbegrip komt voor bij het naderen van een bezette sectie en bij hetnaderen of berijden van een wisselcomplex.

(GEEL) Geel 50

Maximaal toegestane snelheid is 50 km/h. Rijden op zicht. ATB-storingslamp lichtop. Tot nu toe komt Geel 50 alleen voor op de President Rooseveltweg, voor desplitsing tussen Ommoord en Nesselande.

Permissieftoets behoort elke 7 seconden ingedrukt te worden, t.b.v. hetwegdrukken van een akoestisch signaal.

Lamp '50' (geel) brandt.

(GROEN) Groen 50

Maximaal toegestane snelheid is 50 km/h.

Volledig bewaakt rijbegrip.

De lamp '50' (groen) brandt.

(GROEN) Groen 60

Maximaal toegestane snelheid is 60 km/h

Volledig bewaakt rijbegrip.

Dit rijbegrip is alleen van toepassing in de Bombardier-rijtuigen.

Bij Type T licht de lamp "Groen 50" op bij het ontvangen van dit rijbegrip.

Signalering komt voor in sommige secties op lijn D en in het wisselcomplexNesselande.

(GROEN) Groen 70

Maximaal toegestane snelheid is 70 km/h.

Volledig bewaakt rijbegrip.

De lamp '70' brandt.

(GROEN) Groen 80

Maximaal toegestane snelheid is 80 km/h.

Volledig bewaakt rijbegrip.

De lamp '80' brandt.

Locomotieven en werkmaterieel

De oudere diesellocomotieven van het metrobedrijf zijn niet uitgerust met ATB.De locomotieven mogen daarom alleen de hoofdbaan op als dat echt nodig is. 'sNachts worden de locomotieven ook ingezet bij werkzaamheden. De CentraleVerkeersleiding begeleidt de werkwagens dan.

Locomotief 6201 is wel voorzien van ATB.

Tags: blog, metro, static